Strandlyngens hjemmeside

LIGE NU:

Hej alle


Årets generalforsamling blev afholdt den 6. August og var godt besøgt. Referatet og bestyrelsens beretning udsendes indenfor et par uger og referatet lægges på siden under 2017.

På generalforsamlingen fortsatte vi arbejdet med at få lavet en telefonliste, der kan hjælpe os alle i tilfælde, hvor vi ser indbrud eller lignende problemer for andre grundejere. Hvis du ikke allerede er på listen og gerne vil på- send dit telefonnummer til bestyrelsen gennem linket på siden.

Der var flere grundejere der har haft problemer med løse hunde. Vi minder derfor lige om, at i perioden 1.april til 30. september skal hunde være i snor på stranden! Af hensyn til blandt andet fugle og dyrelivet. Resten af året skal hunden også være i snor eller under "fuldt herredømme".


Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller gode ideer til bestyrelsen så er du altid velkommen til at kontakte os.


Bedste hilsner
Bestyrelsen- Erik, Knud og Jeanett
7. august 2017

nye samspils rammer Retningslinier_for_GF_Strandlyngen_20130818.pdf

Regler for sejllads: Midt-_og_Vestsjællands_Politi_-_Reglement_for_sejlads_med_motorbåde,_vandscootere_og_jetski,_sejlads_med_bræt_mv._ud_for_kysten_i_Midt-_og_Vestsjællands_politikreds.pdf

Regler for beskæring: Beskæringsvejledning+med+2+billeder+ved+privat+fællesvej.pdf

BESTYRELSEN ER:

Erik Vrang ( kasser, leverandører + diverse)
Jeanett Kiy (formand,Web,leverandører og jura)
Knud Baltser ( landliggerudvalg + diverse)

Logon