Strandlyngens hjemmeside

LIGE NU:

Hej alle

Så er det vist blevet forår - og det er dejligt! Vi ønsker jer en god forårs sæson i sommerhuset.

Vi har fået en melding om, at flere har haft indbrud i annekser og skure i løbet af vinteren. Det er mindre herligt. Bestyrelsen overvejer en nabohjælp ordning.

Det bliver nødvendigt med en smule genopretning af kystsikringen. Den holder, men der er nogle vildfarne sten og sandet skal tilbage på dugen hist og her. Det vil vi sætte i gang, forhåbentligt inden påske.

Gørlev Lokalråd er tilsyneladende i gang med at undersøge mulighederne for indlæggelse af fibernet i området. Vi undersøger sagen lidt nærmere og skriver til de af medlemmerne der har givet bestyrelsen email adresse.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller gode ideer til bestyrelsen så er du altid velkommen til at kontakte os.


Bedste hilsner
Bestyrelsen- Erik, Knud og Jeanett
20. marts 2017

nye samspils rammer Retningslinier_for_GF_Strandlyngen_20130818.pdf

Regler for sejllads: Midt-_og_Vestsjællands_Politi_-_Reglement_for_sejlads_med_motorbåde,_vandscootere_og_jetski,_sejlads_med_bræt_mv._ud_for_kysten_i_Midt-_og_Vestsjællands_politikreds.pdf

Regler for beskæring: Beskæringsvejledning+med+2+billeder+ved+privat+fællesvej.pdf

BESTYRELSEN ER:

Erik Vrang ( kasser, leverandører + diverse)
Jeanett Kiy (formand,Web,leverandører og jura)
Knud Baltser ( landliggerudvalg + diverse)

Logon