Strandlyngens hjemmeside

LIGE NU:

Den nye sæson er så småt på vej. Vi vil i den kommende tid tjekke op på foreningens veje og på kystsikringen og håber på at vinteren ikke har været for hård ved kystsikringen.
Vi har heldigvis ikke hørt om organiserede tyve aktiviteter i vinterens løb - så vi håber det har været en vinter uden indbrud.

Brug telefonlisten hvis du er i området og ser problemer....

Vi har modtaget melding fra Fibia om, at de nu går i gang med at grave i forbindelse med at nogle grundejere har købt fibernet. Vi har meddelt accept af gravearbejdet på foreningens område under forudsætning af, at gravearbejdet ikke forhindrer øvrige grundejeres færdsel på veje og rabatter. Samt under forudsætning af, at veje og rabatter efter endt arbejde bringes tilbage i samme tilstand som før arbejdet sattes igang. Det vil bestyrelsen holde øje med. Den enkelte grundejer er selv ansvarlig for at påtale problemer på egen grund. Vi satser på at det gennemføres uden problemer.


Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller gode ideer til bestyrelsen så er du altid velkommen til at kontakte os.


Bedste hilsner fra bestyrelsen
Erik,Knud og Jeanett

nye samspils rammer Retningslinier_for_GF_Strandlyngen_20130818.pdf

Regler for sejllads: Midt-_og_Vestsjællands_Politi_-_Reglement_for_sejlads_med_motorbåde,_vandscootere_og_jetski,_sejlads_med_bræt_mv._ud_for_kysten_i_Midt-_og_Vestsjællands_politikreds.pdf

Regler for beskæring: Beskæringsvejledning+med+2+billeder+ved+privat+fællesvej.pdf

BESTYRELSEN ER:

Erik Vrang ( kasser, leverandører + diverse)
Jeanett Kiy (formand,Web,leverandører og jura)
Knud Baltser ( landliggerudvalg + diverse)

Logon